Investor Relations news

GENERAL MEETING

THE SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA MANAGEMENT BOARD NOTICE OF CONVENING AN ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO BE HELD AT 1 PM, ON MARCH 8, 2017 IN PABIANICE, PIOTRA SKARGI 45/47

15.02.2017

more >>

GROUP COMPANIES

Home » Investor Relations » Biuro prasowe


Komunikaty prasowe

GRUPA SUWARY - PODSUMOWANIE ROKU 2011/2012
Pabianice, 1 lutego 2013r.

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, osiągnęła w zakończonym wydłużonym roku obrotowym (21 miesięcy) przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,6 mln. zł. Zysk EBITDA wyniósł 21,17 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.

more >>

GRUPA SUWARY W VII KWARTALE 2011/2012: DOBRE WYNIKI POMIMO ROSNĄCYCH CEN SUROWCÓW
Pabianice, 30 listopada 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 przychody w wysokości ponad 29 mln zł. co dało prawie 3 mln zł zysku netto. W całym przedłużonym roku obrotowym, wynikającym z przyczyn technicznych po zmianie roku obrachunkowego, Grupa Suwary osiągnęła przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,7 mln. zł. Zysk EBITDA w roku obrotowym wyniósł 20,6 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.

more >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY – NOWE URUCHOMIENIA
Pabianice, 24 września 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny w tym roku uruchamia produkcję nowych produktów. W grudniu 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje, w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. (RB 52/2010 z dnia 29.12.2010)

more >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA PRZETARG W ORLEN OIL NA DOSTAWĘ DUŻYCH OPAKOWAŃ
Pabianice, 8 sierpień 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil. Nowy kontrakt obejmuje dostawę opakowań o pojemności 10, 20 i 30 litrów z zakrętkami. Umowa została podpisana na dwa lata. Kontrakt przewiduje możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne. Zgodnie z ustaleniami, wartość umowy przekroczy 4,2 mln zł. Jak wspomnieliśmy, jest to kolejny kontrakt z Orlen Oil jaki Grupa Suwary ma na swoim koncie. Spółka informowała regularnie o znaczących umowach na dostawy opakowań dla producenta olejów samochodowych i środków smarnych dla przemysłu z Krakowa.

more >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA KOLEJNY PRZETARG W ORLEN OIL
Pabianice, 21 marzec 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil obejmujący tym razem szeroką gamę opakowań o zróżnicowanej pojemności. Jest to jeden ze znaczących kontraktów zarówno w pod względem wielkości zamówienia jak i innowacyjności produktu. Kontrakt z Orlen Oil obejmuje dostawę opakowań o pojemności od 0,6L do 5L, w komplecie z zakrętkami, z wykorzystaniem do różnego rodzaju płynów eksploatacyjnych. Umowa została podpisana na dwa lata. Szacowana roczna wartość sprzedaży wynosi około 10 mln zł rocznie. Wygrany przetarg jest wynikiem profesjonalnie przygotowanej oferty, dotychczasowej dobrej współpracy z tym klientem oraz zaufania jakim po raz kolejny obdarzył Suwary Orlen Oil. Jak wspomnieliśmy wyżej – jest to kolejny kontrakt z Orlen Oil jaki Suwary ma na swoim koncie. W poprzednich latach Spółka informowała regularnie o znaczących umowach na dostawy opakowań dla producenta olejów samochodowych i środków smarnych dla przemysłu motoryzacji z Krakowa.

more >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE KONTRAKTY Z LOTOS OIL
Pabianice, 13 marzec 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, przedłużyła współpracę z Lotos Oil w zakresie dostaw dużych opakowań. Podpisane w lipcu 2009 roku, dwa kontrakty Suwary z Lotos Oil gwarantowały dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L przez okres 30 miesięcy. Najnowsze aneksy przedłużają te umowy do 30 czerwca 2013 roku.

more >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE AGRESYWNY PROGRAM INWESTYCYJNY, WPROWADZA NOWE PRODUKTY I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Pabianice, 7 grudnia 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, uruchomiła produkcję nowych produktów, z zastosowaniem najnowszych technologii. W grudniu 2010 roku Suwary podpisały umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dofinansowanie zakupu linii produkcyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, tytuł projektu - "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L". Równolegle Spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem zmodyfikowanej zakrętki bezpiecznej poprzez uruchomienie projektu gniazda produkcyjnego. Kolejnym wdrożeniem zwiększającym moce produkcyjne Grupy Kapitałowej Suwary było uruchomienie w spółce zależnej Kartpol Group projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Poczynione inwestycje stanowią łączną kwotę prawie 8 mln. PLN.

more >>

SUWARY W III KWARTALE 2011: DALSZY ZNACZĄCY WZROST PRZYCHODÓW I EBITDA, POMIMO WZROSTU CEN SUROWCÓW I WAHAŃ KURSOWYCH
Pabianice, 9 listopada 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, wypracował za trzy kwartały 2011 roku przychody w wysokości blisko 67,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 7 mln zł, natomiast zysk operacyjny 4,3 mln. zł. W lipcu 2011 roku Kartpol Group Sp. z o.o., Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej -Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013”. Wprowadzenie nowej technologii wpłynie na podniesienie efektywności produkcji kartuszy a tym samym pozwoli na znaczące zwiększenie ich sprzedaży. Również w III kwartale 2011 roku, we wrześniu b.r., Suwary Tech Sp. z o.o. - Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary, otrzymała prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Uzyskanie powyższej decyzji jest kolejnym krokiem w realizacji Strategii Rozwoju Suwary.

more >>

SUWARY Z PRAWOMOCNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ W KSAWEROWIE
Pabianice, 27 września 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, otrzymały prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w Ksawerowie. Spółka zamierza wybudować, na własnych gruntach znajdujących się w Ksawerowie przyłączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 4 tys. m2. Całkowity koszt inwestycji w ŁSSE do 2016 roku wyniesie 33,6 mln zł. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach przez spółkę zależną Suwary S.A. utworzoną do celów prowadzenia inwestycji, Suwary TECH Sp. z o.o.

more >>

SUWARY W I PÓŁROCZU 2011: DOBRE WYNIKI FINANSOWE GRUPY POMIMO WZROSTU CEN SUROWCÓW
Pabianice, 30 sierpnia 2011

GRUPA PLANUJE DALSZY WZROST MOCY PRODUKCYJNYCH W KOLEJNYCH KWARTAŁACH Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości blisko 42,2 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 73% względem I półrocza 2010 roku. Wynik EBITDA wyniósł blisko 4,4 mln zł, czyli o 43,4% więcej iż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast zysk netto zwiększył się o 25,5% do poziomu blisko 1,5 mln zł.

more >>

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE SUWARY S.A.
Pabianice, 18 sierpnia 2011

SUWARY S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, informuje, że dnia 18 sierpnia 2011 roku, na stanowisko Członka Zarządu Spółki został powołany Pan Adam Laskowski, zastępując w zarządzie spółki Panią Iwonę Menes-Malinowską. Pan Adam Laskowski ma bardzo bogate doświadczenie w branży, zdobyte podczas ponad 14 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach zajmujących się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.

more >>

ZMIANY W ZARZĄDZIE SUWARY S.A.
Pabianice, 9 sierpnia 2011

SUWARY S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, informuje, że dnia 9 sierpnia 2011 roku, Pani Iwona Menes-Malinowska, złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu SUWARY S.A. Spółka wytypowała już kandydatury osób, które w najbliższym czasie zostaną zarekomendowane na stanowisko Członka Zarządu SUWARY S.A.

more >>